فولاد سراسري داخلي

درب ضد سرقت انتخابي شما بايد از لحاظ داخلي دو ورقه فولاد سراسري داخلي داشته باشد كه براي شما قابل مشاهده بوده و از لحاظ ايمني درب شما را تاييد كنيد. لزوم استفاده از دو ورقه فولادي در داخل درب‌ هاي ضد سرقت اين است كه زمان دسترسي سارق جهت تخريب مغزي هاي داخل را به تاخيير انداخته و در بيشتر مواقع سارق از سرقت خود صرف نظر نموده و متواري مي شود.

فولاد سراسري داخلي

دومين خاصيت دو ورقه فولادي در سمت قفل هاي لولاها به اين علت است كه در حين ضربه زدن متوالي سارق، ورق دوم داخلي بصورت ضربه گير عمل كرده كه زمان تخريب درب را طولاني‌تر مي كند. مشبك بودن اين ورقه ها امتياز مهمي جهت ضد ديلم بودن درب ضد سرقت ترك اصل است.

نوشته شده توسط mehdi | ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |